Star of Hope

OBH Nordica har i 18 år støttet Star of Hope sitt arbeid med fadderbarn der økonomisk støtte kan gi mulighet til utdanning, utvikling og et bedre liv. Våre ledere har besøkt våre fadderbarn ved flere anledninger og sett hvor godt Star of Hope fungerer i disse landene. 

For tiden har OBH Nordica 30 fadderbarn som gjennom månedsbidrag får mulighet til skolegang, næringsrik kost og på sikt et arbeid som medfører nye muligheter.

Våre medarbeidere er også sterkt engasjert i vår støtte til Star of Hope og våre fadderbarn. Flere har også privat valgt å engasjere seg ved å skaffe egne fadderbarn. OBH Nordica kan varmt anbefale Star of Hope og deres virksomhet.

Fakta om Star of Hope

Star of Hope er en selvstendig innsamlings- og utviklingsorganisasjon der arbeidet baseres på at alle mennesker skal ha samme rettigheter uavhengig av hudfarge, religion, etnisk eller sosial tilhørighet. Barna og deres omgivelser står i fokus for arbeidet. Star of Hope har en visjon om å gi barna utdanning, omsorg, troen på seg selv, håp og tillitt slik at de kan være med å positivt utvikle de land organisasjonen opererer i.

Star of Hope

  • Hjelper daglig 30 000 barn med å få grunnskoleutdanning, næringsrik kost, sosiale tjenester og helsetjenester.
  • Gir støtte til ca. 150 prosjekter i 4 verdensdeler.
  • Gir støtte til utvikling i landsbyer for å forbedre levestandard for tusenvis av barn og voksne i den tredje verden.
  • Har vært på plass med hjelp i over 50 store og små katastrofer.
  • Har forandret livet til titusener av barn på institusjoner i Øst Europa.

Vil du vite mer om Star of Hope, se hjemmesiden: http://starofhope.se

Veldedighet via vårt morselskap

Groupe SEB har en lang historie med å hjelpe til lokalt og påse at barn og voksne får mat, opplæring og trygghet. Vi arrangerer hvert år en Charity Week i november der alle land blir bedt om å finne lokale prosjekter de kan støtte. I Sverige har vi for eksempel gitt termoskrus til hjemløse via Vid din sida (www.viddinsida.se), og i Tyrkia serverte vi varm suppe i en park der mange hjemløse lever. I England valgte vi å sponse en buss som kjører rundt og betjener mat til hjemløse.

I Kina har vi et svært stort prosjekt med å bygge skoler, se mer informasjon her.

Norway2019.JPG