OBH Nordica

OBH Nordica

2 års garanti

Garanti

OBH Nordica garanteres mot enhver produksjonsfeil i materialer eller utførelse under garantiperioden, i de land *** som er oppført på landsoversikten med start fra den opprinnelige kjøpsdatoen eller leveringsdato.

*** Følgende vilkår gjelder dersom et produkt blir kjøpt i et av landene på listen og deretter brukt i et annet land på listen, er varigheten av OBH NORDICAs internasjonale garanti identisk med garantiperioden som gjelder i det landet produktet brukes i, selv om produktet ble kjøpt i et annet land på listen, hvor garantiperioden har en annen varighet. For produkter som er kjøpt i et annet land enn der produktet brukes, kan reparasjonsprosessen ta lengre tid hvis produktet ikke er solgt lokalt av OBH NORDICA. I tilfelle der produktet ikke kan repareres i det nye landet, er OBH NORDICAs internasjonale garanti begrenset til erstatning i form av et liknende produkt eller et annet produkt til samme pris, såfremt dette er mulig.

Den internasjonale produktgarantien dekker alle kostnader knyttet til utbedring av beviselig defekte produkter, i form av reparasjon eller utskifting av alle defekte deler samt nødvendig arbeid, slik at de samsvarer med de opprinnelige produktspesifikasjonene. OBH Nordica kan selv velge å tilby et tilsvarende eller bedre erstatningsprodukt i stedet for å reparere et defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpliktelse og kundens eneste løsning er i henhold til denne garantien begrenset til slik reparasjon eller utskifting.

Dette produktet kan repareres av OBH NORDICA i og etter garantiperioden.

Tilbehør, slitedeler og utskiftbare deler til sluttbruker kan kjøpes som beskrevet på OBH NORDICAs nettsider, forutsatt at de er tilgjengelig lokalt. www.obhnordica.com

Begrensning for bruk utenom husholdningen

OBH Nordica har ingen forpliktelse til å reparere eller bytte produkter som man ikke kan fremvise kjøpsbevis eller leveringsbevis på.

Vilkår og begrensninger

OBH Nordica forplikter seg ikke til å reparere eller erstatte produkter som leveres inn uten vedlagt, gyldig kjøpsbevis. Produktet kan innleveres personlig eller sendes forsvarlig pakket som rekommandert post (eller tilsvarende) til et OBH Nordica/T- FAL-autorisert servicesenter. En fullstendig oversikt med adresser til autoriserte servicesentre i hvert enkelt land finnes på OBH Nordicas nettsider (www.OBH Nordica.no). Riktig postadresse kan også fås ved å ringe telefonnummeret som er oppført i landsoversikten. For å kunne tilby best mulig etter-salg service og kontinuerlig forbedre kundetilfredsheten, kan det hende at OBH Nordica / OBH Nordica sender en tilfredshetsundersøkelse til alle kunder som har hatt sitt produkt reparert eller skiftet ut i ett OBH Nordica / OBH Nordica autorisert servicesenter.

Denne garantien dekker produkter som er kjøpt og brukt til boligformål og dekker ikke skader som kan oppstå som følge av feilaktig bruk, uaktsomhet, manglende overholdelse av OBH NORDICAs brukerveiledning, uautorisert reparasjon av produktet, defekt pakning av eieren eller feil håndtering av transportører.

Den dekker heller ikke vanlig slitasje, vedlikehold eller utskifting av slitedeler, eller noe av følgende

  • bruk av feil type vann
  • skader eller svekket funksjon på grunn av feil spenning eller frekvens som opplyst på produktets spesefikasjon
  • kalkbelegg (avkalking må utføres i henhold til brukerveiledningen)
  • ulykker som brann, flom osv.
  • mekanisk skade, eller overbelastning
  • vann, støv eller insekter som trenger inn i produktet (unntatt produkter som er spesielt utviklet for å fange insekter)
  • skader på glass- eller porselensdeler i produktet
  • omfattende faglig bruk som en del av en bedrifts hovedvirksomhet
  • skader som følge av lynnedslag eller overspenning

Kundens lovfestede rettigheter>

OBH Nordicas internasjonale garanti har ingen innvirkning på kundens lovfestede rettigheter, eller på rettigheter som ikke kan ekskluderes eller begrenses. Den har heller ingen innvirkning på kundens rettigheter overfor forhandleren som solgte produktet. Garantien gir kunden spesifikke juridiske rettigheter, og kunden kan også ha andre juridiske rettigheter som varierer mellom ulike stater og land. Kunden kan hevde slike rettigheter etter eget skjønn.

OBH NORDICA er registrerte varemerker som tilhører Groupe SEB.
Oppbevar dette dokumentet, hvis du ønsker og gjøre et krav under garantien.