Mai 2016: Som forebyggende tiltak tilbakekaller OBH Nordica frivillig enkelte filter til Prestige Juice Extractor (6749). Klikk her for å lese mer.

Mars 2018: Som forebyggende tiltak tilbakekaller OBH Nordica frivillig enkelte knivblad til SMOOTHIE TWISTER 6620, 7757, 7758, 7759 & 7760. Klikk her for å lese mer.

Mai 2023: 

Som forebyggende tiltak tilbakekaller OBH Nordica frivillig 5593

Klikk her for å lese mer