Data Protection Policy

Read more about our Privacy Policy here

On May 25th 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. In order to meet the requirements of this law, we have created a Data Protection Policy. The last version of this policy can be found on our website and it contains information about how we handle personal data. For us, it is important to inform you that we take this legislation seriously and that we have developed internal guidelines and practices to comply with the new law. It is essential for us in the Nordic Groupe SEB affiliates that you feel safe with how we handle your personal information.

Processing of personal data

We process your personal information in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). Your integrity is important for us and we want to be transparent about how your personal information is handled.

What is a personal data

Personal data is all information that can be used to identify an individual, such as name, address, phone number or e-mail address. All processing of personal data is done with high security and confidentiality.

Storage of personal data

All processing of personal data is handled in accordance with applicable legislation. This means that we do not save personal data longer than necessary for the purpose of the processing. This also implies that data will be deleted as soon as it is no longer relevant or necessary for the purpose that is was collected for. We have separate procedures regarding all the storage of personal data.

Application information

When you apply for a position we ask you to provide us with personal information (name, contact details, address, telephone number and e-mail address) and your CV in electronic form (Word or PDF file) or by extracting your CV from your LinkedIn profile. The application data can only be seen by HR staff who work with the current recruitment and for the top candidates selected, the hiring manager will also get to see your CV. We use this information to understand your personal profile and asses how it matches the available position that we have. The information is also used to keep in touch with you regarding the current recruitment.

Handling of social security numbers - employment number

We only use social security numbers when it is necessary and needed for identification. In cases where it is sufficient, only employment numbers will be used. This is to minimize the use of social security numbers.

Your rights

Data protection legislation gives you rights regarding the processing of your personal data. For example, you have the right to access your personal information, request that your information is corrected/updated, that the processing is limited or that your data is deleted.

What personal data is collected about you as a consumer

We collect information about our consumers in conjunctions with complaints and compensations in the form of new goods or cash. Personal data such as address details and bank details in connection with any cash payment is saved for five years according to the Accounting Act. In our stores, our customers also have the possibility to register themselves (name and e-mail address) to receive newsletters from the store. All data about our customers is stored securely and will not be used for marketing or shared with any third party.

About cookies

Cookies are used on our websites. This means that information about your visit and the pages that you have visited can be stored. When visiting our websites, different techniques can be used to recognize you with the purpose of learning more about our visitors. This can be done directly by us or through the use of a third party.

What is a cookie?

Cookies are small text files stored on the visitor's computer or mobile device who can, among other things, save personal settings and track what the visitor does on the website. You can set your browser to prevent cookies from being stored or request confirmation before a cookie is stored. This way, you can decide if you want to accept or reject each individual cookie. You can always change the settings for cookies in your web browser. Read more about our cookies policy here.

Why do we use cookies?

We use cookies to get web statistics. We need these statistics to further develop our websites.

Social Media

Our websites may contain features associated with social media such as Facebook, Twitter and LinkedIn which have their own privacy policy. We recommend that you always review their terms of service before leaving personal information as we do not assume any responsibility for these features.

Changes to the policy

This Privacy Policy may be updated to meet new legal or technical requirements. The latest updated version of the privacy policy is always available on this page.

If you have questions about data protection, contact privacy@groupeseb.com.

Cevoid Policy

TEFAL - OBH Nordica Group AB ("konsernet", "vi", "oss") legger stor vekt på å beskytte personvernet ditt. I løpet av konsernets virksomhet, spesielt når du samhandler med oss og/eller våre produkter, behandler vi informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg ("personopplysninger"). Formålet med denne erklæringen er å gi deg informasjon om konsernets behandling av dine personopplysninger.

1. Kategorier av personopplysninger

I samsvar med prinsippet om relevans og minimering av personopplysninger vil konsernet kun behandle personopplysninger som er strengt nødvendige for de formålene som er oppført i denne erklæringen.
Slike personopplysninger tilhører følgende kategorier :

 • "Identitetsdata", brukernavnet som brukes til å legge ut innlegg på sosiale medier;
 • "Fotografier": bilder som er offentliggjort på sosiale medier;
 • "Tilleggsopplysninger": inkludert alle opplysninger som legges ut i forbindelse med innholdet som publiseres på sosiale medier.

I de fleste tilfeller innhentes disse opplysningene direkte fra deg. De kan imidlertid også samles inn fra tredjeparter (f.eks. andre enheter i konsernet osv.).

2. Formål og rettslig grunnlag

Konsernet behandler personopplysninger som tilhører de ovennevnte kategoriene for følgende formål: Formål Juridisk grunnlag.

For å gjøre det mulig for oss å samle inn innholdet du legger ut på sosiale medier og publisere det på konsernets nettsteder for å markedsføre produktene våre.
Behandlingen er basert på ditt samtykke.

I noen tilfeller vil vi utarbeide statistikk, markedsundersøkelser og analysere trender for å forbedre våre produkter og tjenester. For å gjøre dette vil vi bruke anonymisert informasjon i aggregert format, noe som betyr at det ikke vil være mulig å identifisere deg direkte eller indirekte.

3. Levering av personopplysninger

Generelt er det frivillig å oppgi personopplysningene dine. Under visse omstendigheter kan konsernet imidlertid være lovpålagt å behandle personopplysningene dine for å overholde gjeldende lovgivning. I andre tilfeller, selv om innsamlingen av opplysningene dine ikke er lovpålagt, må vi samle inn opplysningene dine fordi det er et kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt med deg. Hvis du nekter å gi oss de aktuelle personopplysningene, vil konsernet ikke kunne selge produkter til deg/levere tjenester til deg.

4. Mottakere av personopplysninger

Personopplysningene dine kan deles med andre enheter i Groupe SEB (en liste over Groupe SEBs varemerker er tilgjengelig på denne adressen: https://www.groupeseb.com/en/our-brands).
I tillegg kan personopplysninger, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, deles med tredjepartsmottakere som tilhører kategoriene nedenfor:

 • kommersielle partnere (for eksempel selskaper som deltar i co-branding-arrangementer med konsernet);
 • tekniske leverandører (f.eks. hosting-, sikkerhets- og IT-overvåkningsselskaper, programvareleverandører);
 • leverandører av markedsføringstjenester (f.eks. reklamebyråer, leverandører av anmeldelser/verifiserte anmeldelser, markedsundersøkelseskonsulenter eller selskaper som lar oss organisere premietrekninger, konkurranser og/eller kampanjer).
 • leverandører av kunderelasjoner (f.eks. kundeserviceselskaper, leverandører av kontoadministrasjon, leverandører av salgsstøtte)
 • salgs- og logistikkleverandører (f.eks. salgsstøtte-, logistikk- og/eller transportselskaper);
 • profesjonelle rådgivere eller konsulenter (for eksempel eksterne revisorer, advokater, bankfolk, regnskapsførere og forsikringsselskaper);
 • etterfølgerselskap i tilfelle fusjon eller oppkjøp; og,
 • mer generelt, enhver person eller enhet som vi er pålagt å utlevere slike opplysninger til av en kompetent domstol eller av en statlig myndighet, skattemyndighet eller annen regulerende myndighet, politimyndighet eller lignende organ.

5. Overføring av personopplysninger

Når de ikke befinner seg i landet du bor i, befinner mottakerne som er nevnt ovenfor, seg vanligvis i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og/eller i land som gir et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger.

I noen tilfeller kan imidlertid personopplysninger overføres til et land som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av personvern. I slike tilfeller vil konsernet sørge for at det iverksettes egnede sikkerhetstiltak, for eksempel bruk av "standardkontraktsklausuler" som er vedtatt av EU-kommisjonen (mer informasjon finnes på følgende adresse: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Der det er nødvendig, vil vi også be om ditt samtykke til overføring av personopplysningene dine.

6. Lagring av personopplysninger

Personopplysningene dine vil bare bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for (med hensyn til gjeldende foreldelsesfrister for etablering eller forsvar av rettslige krav).

For å fastsette en passende oppbevaringsperiode for personopplysninger tar vi hensyn til mengden, arten og sensitiviteten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade som følge av uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene dine, formålene vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, samt gjeldende lovkrav.

Under visse omstendigheter kan vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til deg) for forsknings- eller statistikkformål, og i slike tilfeller har vi lov til å bruke disse opplysningene på ubestemt tid uten å varsle deg.

7. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn, som betyr at du kan be om innsyn i alle eller deler av personopplysningene dine.
 • Rett til retting, som betyr at du kan be oss om å korrigere personopplysninger om deg som er unøyaktige eller ikke oppdaterte.
 • Rett til sletting, noe som betyr at du under visse omstendigheter kan be oss om å slette alle eller deler av personopplysningene dine, særlig når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for.
 • Innsigelsesrett, som innebærer at du under visse omstendigheter kan motsette deg behandling av personopplysninger om deg. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi kan være nødt til å fortsette å behandle slike personopplysninger hvis det foreligger tvingende berettigede grunner eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 • Rett til begrensning, som betyr at du under visse omstendigheter kan be om at personopplysninger om deg behandles på en begrenset måte, hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har protestert mot behandlingen, hvis behandlingen av personopplysningene er ulovlig og du motsetter deg sletting og i stedet ber om begrensning, eller hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for oss, men du krever at personopplysningene beholdes for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Rett til portabilitet, som betyr at du kan be om at personopplysninger om deg eksporteres i et maskinlesbart format til en tredjepart, når behandlingen utføres automatisk og er basert på en kontrakt eller ditt samtykke.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke, noe som betyr at når en behandling er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. En slik tilbaketrekking vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingsaktivitetene før tilbaketrekkingen.
 • Du har også rett til å gi direktiver om bevaring, sletting og videreformidling av personopplysningene dine etter din død.

Du kan utøve disse rettighetene ved å gå direkte til siden "Kontakt oss" på nettsidene våre, eller ved å kontakte vår kundeservice via telefonnummeret som er oppgitt på den aktuelle applikasjonen.

Til slutt har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i landet du bor i, eller der du mener at det har oppstått et problem knyttet til bruken av personopplysningene dine.

8. Dine markedsføringspreferanser

I samsvar med dine preferanser og hvis du har samtykket til å motta slik kommunikasjon, kan vi sende deg salgsfremmende og kommersielle tilbud om produkter og tjenester som tilbys av konsernet eller andre varemerker i Groupe SEB, via post, e-post, SMS og push-varsler, og fra våre partnere, når det er aktuelt.

Du kan når som helst velge å ikke motta slike markedsføringsmeldinger via avmeldingslenken i den aktuelle kommunikasjonen, via parametrene på smarttelefonen eller nettbrettet ditt eller ved å logge inn på kundesiden din.

9. Kontakt oss

Du kan kontakte konsernet på følgende adresse:
TEFAL - OBH Nordica Group AB, Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg, Sweden

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du også kontakte oss på https://legal.groupeseb.com/Privacy/contact.html .

10. Oppdateringer

Denne informasjonen ble sist oppdatert 23. maird , 2023.