OBH Nordicas DNA

Nyheter - nyhetsdelen av vårt DNA preges av et ansvar for våre produktkategorier. Det er et ansvar vi tar med kontinuerlig å forsyne markedet med nye produkter og nyheter som alltid er basert på menneskenes nåværende og fremtidige behov.

Design - Design er en opplevelse som vi kan forvandle til ulike former, både emosjonelt og funksjonelt. Vi gjør alltid vår design tilgjengelig og godt begrunnet, noen ganger også modig.

Rimelig pris – Våre produkter skal selges til en overkommelig pris og dermed være tilgjengelig for de fleste forbrukere.

Banner_Kitchen_Machine.jpg