Avlevering av apparatet

Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Renas.no

OBH Nordica samarbeider med Renas om retur av elektrisk avfall i Norge. Les mer om Renas her.

Les gjerne mer om EE-avfall ved å klikke her.