Gå til innhold

Det sosiale ansvaret

OBH Nordica er medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI) og benytter som medlem i BSCI retningslinjer i vår virksomhet.

BSCI´s regler refererer til internasjonale konvensjoner, slik som Universal Declaration of Human Rights, the Children´s Rights and Business Principles, FUN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD´s retningslinjer, UN Global Compact and Internasjonal Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations. Dette er relevante standarder for å forbedre arbeidsmiljøet hos leverandørkjeden.

Virksomheter som støtter BSCI´s standard er engasjert i de prinsipper som er nevnt i denne teksten, og setter med sin innflytelse å oppfylle sitt ansvar for å respektere menneskerettighetene.

BSCI og deres deltakere (BSCI Participants) fremmer en konstruktiv og åpen dialog mellom forretningspartnere og andre berørte partnere for å styrke prinsippene for et samfunnsansvarlig selskap. Dessuten ser de på modne industrielle relasjoner mellom arbeidstakere og ledelse som nøkkelen til en bærekraftig virksomhet.

Produktet er lagt i handlekurven