Våre produkter

Personvekter

Her finnes flotte personvekter med størst mulig nøyaktighet.
Personal scale
Personal scale
Art Collection - Japanese Flower
Ligth Line
Personal scale
Balance Light BMI